Informacja

21 Październik 2018

Informuję,  że 02 listopada 2018 roku jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalonym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Józefa w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym na podstawie  §5 ust. 1 n Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1603).

W tym dniu istnieje  możliwość  zapewnienia uczniom opieki świetlicowej.

Dyrektor szkoły

Jolanta Karcz

  Ogłoszenie 

21 Październik 2018

Zapraszam  wszystkich Rodziców na spotkanie z wychowawcami dnia  30.10.2018 r. od godziny 17.00 ( dla  Rodziców dzieci od OP do klasy III)  i 17.45 ( dla Rodziców dzieci od klasy IV do VIII)  wg harmonogramu podanego w zakładce „Rodzice”.

W tym dniu istnieje również możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami uczącymi w naszej szkole do godziny 20.00. Uprzejmie proszę o przybycie. Jeśli Rodzic z przyczyn losowych nie może uczestniczyć w spotkaniu, to telefonicznie usprawiedliwia swoją nieobecność u wychowawcy, a następnie w ciągu tygodnia dopełnia rodzicielskiego obowiązku. (więcej…)

Widowisko Dumy i Radości

20 Październik 2018
I my tam byliśmy,
hołd i cześć Ojczyźnie złożyliśmy.
Uczniowie kaszowskiej Jedynki

(więcej…)

Dzień Chleba

18 Październik 2018

Towarzyszy nam od zarania dziejów. Nigdy się nie nudzi, choć jemy go niemal przez całe życie.

16 października,wypada Światowy Dzień Chleba.
To wyjątkowa data zarówno dla piekarzy, jak i dla wszystkich miłośników chrupiących wypieków. (więcej…)

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

18 Październik 2018

16 października – Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

To święto obchodzimy od 2013 roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Jego podstawowym celem jest podniesienie wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie akcji serca. (więcej…)