2 maja 2017 r.

27 Kwiecień 2017

kalendarz-2017-052 maja 2016 r. ( wtorek)

jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustalonym przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

W tym dniu w szkole zorganizowane są zajęcia świetlicowe.