16 czerwca 2017 r.

13 Czerwiec 2017

dzien-wolny16 czerwca 2017 r. ( piątek )

jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustalonym przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

W tym dniu w szkole zorganizowane są zajęcia świetlicowe.