Nie wrzucaj mnie do kosza! Przynieś mnie do szkoły!

13 Listopad 2017

Sprawozdanie z akcji ekologicznej

            W październiku w naszej szkole przeprowadzono zbiórkę zużytych telefonów komórkowych. Honorowy patronat nad naszymi działaniami objął pan profesor Zbigniew Nęcki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas akcji przypomniano, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby. Uczniowie chętnie włączyli się w akcję. Zebrano 157 telefonów.

Uczniowie. którzy oddali najwięcej telefonów:

Maria Burdek klasa VII                            38 telefonów

Maria Idziak klasa IV                                22 telefony

Mateusz Zalarski klasa VII                      22 telefony

Martyna  Grzesiak klasa I                        13 telefonów

Magdalena Kopeć klasa V                       12 telefonów

Wszystkim uczestnikom dziękujemy.

Koordynatorki akcji: Bogumiła Bąk – klasy I – III oraz Jolanta Piwowarczyk klasy IV -VII.

telefony