Ogłoszenie

29 Grudzień 2017

 Szanowni Państwo,
zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2017 r. do 31.12. 2017 roku.  Zatem  uczniowie do szkoły przychodzą 02 stycznia 2018 roku.

Ostateczny termin wystawienia ocen za I okres nauki to –  22 stycznia 2018 roku.
 Rada zatwierdzająca klasyfikację śródroczną odbędzie się  29 stycznia 2018 roku.

Spotkanie z rodzicami 05 lutego 2018 roku o godz. 17.00.

Ferie zimowe dla uczniów z województwa małopolskiego trwać będą od 12.02.2018 r. do 25.02.2018 roku.