Basen

5 Marzec 2018

Zajęcia nauki pływania dla klasy II i III odbędą się na basenie w Centrum „Radosna Nowina 2000” w Piekarach organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Udział w 20 godz. lekcyjnych nauki  (10 wejść po 90 min) w godz. 16.30-18.00.

Rodzice pokrywają części kosztów dowozu w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Wpłatę należy przekazać do 30 marca 2018 roku na konto:

 Uczniowski Klub Sportowy „Siemaszka” w Piekarach

Piekary 2

32-060 Liszki

 NR KONTA: 56 1240 4432 1111 0010 7675 4868

 Koszt wejścia na basen i instruktora pokrywa organizator.

Koszt opieki pokrywa organ prowadzący szkołę.

Zajęcia odbywać się będą na basenie w Piekarach od 7 marca 2018.

Wyjazd spod szkoły o godz. 15.50.

Powrót około 18.30.