OGŁOSZENIE

9 Kwiecień 2018

Zapraszam  wszystkich Rodziców na spotkanie z wychowawcami  dnia

 16 kwietnia 2018 roku  o godzinie 17.00 

wg harmonogramu podanego w zakładce „Rodzice”.

W tym dniu istnieje również możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami uczącymi w naszej szkole do godziny 19.00. Uprzejmie proszę o przybycie. Jeśli Rodzic z przyczyn losowych nie może uczestniczyć w spotkaniu, to telefonicznie usprawiedliwia swoją nieobecność u wychowawcy, a następnie w ciągu tygodnia dopełnia rodzicielskiego obowiązku uczestniczenia w zebraniu.

 

Dyrektor szkoły

Jolanta Karcz