Zaproszenie

9 Maj 2018

Zaproszenie na ostatnie w tym roku szkolnym zebranie z Rodzicami

14 maja  2018 roku o godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy Państwa na  zebranie, które odbędzie się 14 maja 2018 roku

 o godz. 17.00 .

–  o godzinie 17.00 spotkanie Rodziców z Dyrektorem szkoły;

o godzinie 17.30  spotkanie Rodziców z wychowawcami

w wyznaczonych salach wg harmonogramu podanego w zakładce ,, Rodzice.”

 

 

W tym dniu istnieje również mozliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami do godziny 19.00.

Uprzejmie prosimy o przybycie, gdyż otrzymacie Państwo informacje o poziomie osiągnięć edukacyjnych swojego dziecka oraz jego zachowaniu. Przypominam, że jeśli Rodzic z przyczyn losowych nie może uczestniczyć w spotkaniu, to telefonicznie usprawiedliwia swoją nieobecność u wychowawcy, a następnie w ciągu tygodnia dopełnia rodzicielskiego obowiązku .

Dyrektor szkoły

 Jolanta Karcz

wraz z wychowawcami