Informacje dotyczące ostatniego tygodnia nauki

16 Czerwiec 2018
  • PONIEDZIAŁEK

Zajęcia według tygodniowego planu nauczania.

Świetlica bez zmian.

Zebranie deklaracji o zapisach dziecka na półkolonię, basen .

  • WTOREK

O godzinie 8.00 Msza Święta w intencji śp. ojca p. K. N.

Od godziny 9.00  do 12.00 – Dzień Sportu na boisku LKS Kaszowianka.

Próba  występu uczniów klasy VII.

Świetlica bez zmian.

  • ŚRODA 

O godzinie 7.45 porządkowanie sal, zabranie przez uczniów mundurków, butów. Przypomnienie uczniom o obowiązującym stroju galowym.

9.00 – apel porządkowy z wręczeniem zaległych nagród . Prelekcja na temat bezpieczeństwa dzieci podczas wakacyjnych wyjazdów – „Poradnik bezpiecznego wypoczynku.”

Od  9.30 do 12.30 MINI PLAYBACK SHOW.

Świetlica bez zmian.

  • CZWARTEK

W godzinach 8:00-12:00 zajęcia z wychowawcą.

Przekazanie przez wychowawców wiedzy na temat różnego rodzaju niebezpieczeństw, które mogą stać się  udziałem dzieci.

Generalna próba przedstawienia uczniów klasy VII.

Świetlica bez zmian.

  • PIĄTEK

9:00 – uroczysta Msza Święta wieńcząca pracę nauczycieli i uczniów w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Różańcowej w Kaszowie.

O godz. 9.45 – spotkanie Dyrektora i nauczycieli ze społecznością uczniowską – część oficjalna, a po niej  spotkanie uczniów z wychowawcami w  wyznaczonych salach.

OPA- sala nr 9

OP B- sala 7

KLASA I- 6

KLASA II- 13

KLASA III A-   sala gimnastyczna

KLASA III B-   sala gimnastyczna

KLASA IV-   sala nr 8

KLASA V-    sala nr 5

KLASA VI-   sala nr 3

KLASA VII – sala nr 4