List Minister Edukacji Narodowej

4 Wrzesień 2018

do rodziców i opiekunów poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/2019:

pełna treść listu