Zebranie rodziców

10 Wrzesień 2018

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy dnia 18 września 2018 r. o godz.17.00 na spotkanie z Rodzicami zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • o godzinie 17.00 spotkanie ogólne  Dyrektora szkoły z Rodzicami dzieci klas 0- III, następnie z wychowawcami w poszczególnych salach :
 • OP- sala nr 9
 • Klasa I- sala nr 8
 • Klasa II- sala nr 6
 • Klasa III- sala nr 7

 

 • o godzinie 17.30 spotkanie ogólne  Dyrektora szkoły z Rodzicami dzieci klas IV-VIII, następnie z wychowawcami w poszczególnych salach:
 • klasa IV A – sala nr 3
 • klasa IV B-  sala nr 10 ( pracownia komputerowa)
 • klasa V-  biblioteka
 • klasa VI – sala gimnastyczna
 • klasa VII- sala nr 5
 • klasa VIII- sala nr 4

Ze względu na ważność omawianych spraw ( RODO, zmiany w Statucie szkoły, oświadczenia ) zapraszamy na spotkanie wszystkich Rodziców.

Jeśli Rodzic z przyczyn losowych nie może uczestniczyć w spotkaniu, to telefonicznie usprawiedliwia swoją nieobecność u wychowawcy, a następnie w ciągu tygodnia dopełnia rodzicielskiego obowiązku.
Pierwsze spotkanie Rady Rodziców z  Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1  im. Świętego Józefa w Kaszowie odbędzie się po wyborach rad oddziałowych 20 września 2018 r. o godz. 19.00.

Dyrektor szkoły wraz z gronem pedagogicznym