BEZPIECZNE SZELKI

3 Listopad 2018

30 października 2018 r. nasi pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w ramach autorskiego programu „Bezpieczne Szelki” organizowanego przez firmę Shell. Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej w Cholerzynie i miały na celu przekazanie dzieciom podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas nich wykorzystywane było miasteczko drogowe (pasy, sygnalizacja świetlna, znaki drogowe). Po zajęciach przekazano dzieciom materiały  zwiększające ich bezpieczeństwo na drodze m.in: odblaskowe światła na rower, maskotki i opaski.