Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu

28 Listopad 2018
Przystąpiliśmy do kampanii społecznej o nazwie :
 „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu- ogólnopolska kampania profilaktyczno- edukacyjna”-  kierowana jest do uczniów, ich Rodziców i nauczycieli. Projekt ten zakłada przeprowadzenie działań  w zakresie zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.