Debata uczniów

11 Marzec 2019

z przedstawicielami władz Gminy Liszki i samorządu lokalnego

Dzień Sołtysa stał się inspiracją do zorganizowania w kaszowskiej Jedynce niecodziennego spotkania władz Gminy Liszki (p. P. Misia i p. A. Rajcy), radnych Kaszowa (p. J. Trojana i p. G. Mastka) oraz sprawującego od niedawna funkcję sołtysa (p. A. Konika) z uczniami kaszowskiej Jedynki. Celem tej inicjatywy było poznanie przez uczniów przedstawicieli władz samorządowych, a zatem integracja uczniów, nauczycieli i rodziców, promowanie osiągnięć naszych uczniów w różnorodnych konkursach, jak również udział w panelu dyskusyjnych, podczas którego uczniowie zdobyli wiedzę na temat funkcjonowania samorządu lokalnego i nie tylko. To była także okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania naszych uczniów, co jest celem działań nas wszystkich. Zwrócono uwagę na szacunek, jakim należy darzyć osoby reprezentujące środowisko lokalne, na formę wypowiedzi, na poszanowanie godności człowieka oraz nabycie umiejętności zachowania się podczas zebrań wiejskich, czy też w różnych instytucjach itp.

Ten dzień stał się także okazją do podziękowań , szczególnie dla pana Wójta Gminy Liszki, ale także dla pani Skarbnik i dla Wszystkich, dzięki którym Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Józefa w Kaszowie otrzymała nowe wyposażenie pracowni komputerowej. Za szczodry gest w imieniu wszystkich zgromadzonych  naszą wdzięczność wyraziła jedna z uczennic tymi słowami:

Kiedyś na lekcji informatyki wciąż było słychać narzekań krzyki.

Że komputery są przestarzałe, oprogramowanie niedoskonałe.

Nie da się grać ani pracować. Te komputery to można schować

gdzieś do piwnicy.

I tak męczyli się nasi uczniowie, a każdy miał takie marzenie w głowie,

By komputery mieć nowoczesne i też programy nowe, bezpieczne.

Te narzekania i jęki nasze raz wypłynęły hen poza Kaszów.

Do uszu wójta też dopłynęły i Jego akcję wnet rozpoczęły.

I dzisiaj mamy działań efekty: sprzęt  prawie nowy, po prostu świetny.

Informatyczne nasze zajęcia są dzięki temu pełne przejęcia.

Bo to jest naprawdę wielka przyjemność, mieć szybką i nową kompatybilność.

 

Z serca dziękujemy.

 

Uczniowie kaszowskiej Jedynki