Zaproszenie

7 Maj 2019

 na ostatnie w tym roku szkolnym zebranie z Rodzicami 15 maja 2019 roku

Serdecznie zapraszam Państwa na zebranie, które odbędzie się 15 maja 2019 roku
( wyjątkowo w środę ze względu na wtorkową pielgrzymkę dzieci z klasy III , klas IV A, IV B i ich rodziców).

– o godzinie 17.00 spotkanie Rodziców z Wychowawczyniami : OP, klasy I, II, III;
– o godzinie 17.45 spotkanie Rodziców z Wychowawczyniami klasy: IV A, IV B, V, VI. VII,VIII;
w wyznaczonych salach wg harmonogramu podanego w zakładce „Rodzice”.

W tym dniu istnieje również możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami do godziny 19.30.

O 19.30 zapraszam Radę Rodziców na spotkanie w sali nr 13.
Uprzejmie prosimy o przybycie, gdyż otrzymacie Państwo informacje o poziomie osiągnięć edukacyjnych swojego dziecka, przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego oraz zachowaniu. Przypominam, że jeśli Rodzic z przyczyn losowych nie może uczestniczyć w spotkaniu, to telefonicznie usprawiedliwia swoją nieobecność u wychowawcy, a następnie w ciągu tygodnia dopełnia rodzicielskiego obowiązku.

Dyrektor szkoły
Jolanta Karcz