Bezpieczeństwo w szkole 

21 Maj 2019
Szanowni Państwo,
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę jest nadrzędnym zadaniem  dyrektora, nauczycieli  i wszystkich pracowników szkoły. Codzienna dbałość, aby uczeń czuł się bezpiecznie w szkole, jest zadaniem priorytetowym.  W związku z przesłaną do szkół prośbą Ministra  Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakładce Rodzice znajdziecie Państwo procedury bezpieczeństwa obowiązujące w naszej szkole oraz wykaz osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej. W szkole znajduje się także anonimowa skrzynka „Twój problem – nasza głowa”.