Co dalej z przyszłą szkołą?

4 Lipiec 2019

Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej……”