Zebranie rodziców

3 Wrzesień 2019

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam dnia 17 września 2019 r.  na spotkanie z Rodzicami zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • o godzinie 17.00 spotkanie Wychowawców  z Rodzicami dzieci klas 0- III,
 •   w poszczególnych salach :
 • OP- sala nr 9
 • Klasa I- sala nr  5
 • Klasa II- sala nr 8
 • Klasa III- sala nr 6

 

 • o godzinie 17.45 spotkanie ogólne  Dyrektora szkoły z Rodzicami dzieci od OP do klasy VIII, następnie z wychowawcami  klas IV- VIII w poszczególnych salach:

 • klasa IV  – sala nr 7
 • klasa V A – biblioteka
 • klasa V B – sala nr 10 ( pracownia komputerowa)
 • klasa VI – sala nr 3
 • klasa VII- sala nr 4
 • klasa VIII- sala nr 5

Ze względu na ważność omawianych spraw ( organizacja pracy szkoły w 2019/2020, zmiany w statucie szkoły, oświadczenia + klauzule) zapraszamy na spotkanie wszystkich Rodziców.

Jeśli Rodzic z przyczyn losowych nie może uczestniczyć w spotkaniu, to telefonicznie usprawiedliwia swoją nieobecność u wychowawcy, a następnie w ciągu tygodnia dopełnia rodzicielskiego obowiązku.
Pierwsze spotkanie Rady Rodziców z  Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1  im. Świętego Józefa w Kaszowie odbędzie się po wyborach rad oddziałowych 17 września 2019 r o godz. 19.30.

 

                                                                                     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

Świętego Józefa w Kaszowie

                                                                                                        Jolanta Karcz