Wielkanoc 2019

18 Kwiecień 2019

zmartwychwstaly

„Błękitne mgły pajęcze owiały drzewa śpiące,

Po siwych wodach tęcze włóczyło złote słońce.

Słoneczne zamyślenie świat owładnęło cały,
Gdy Marii Magdalenie zjawił się Zmartwychwstały.

Zgięła ją cześć i trwoga, żałość ścisnęła łono,
A on szedł tam do Boga, w dal senną nieskończoną.

W błękitne mgły przejrzyste szedł biały
w blaskach słońca,

A ona szepcząc: Chryste… patrzyła nań klęcząca”.

Kazimierz Przerwa- Tetmajer (więcej…)

Komunikat

18 Kwiecień 2019

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie,

w trosce o dobro naszych uczniów i w obliczu braku spełnienia postulatów nauczycieli, postanowiliśmy zawiesić strajk na okres świąteczny i trwania obrad „okrągłego stołu” d/s edukacji.

                                                                                  Komitet Strajkowy

KOMUNIKAT

12 Kwiecień 2019

Szanowni Państwo,

informuję, że Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego ustalił na początku roku szkolnego  15, 16, 17  kwietnia  oraz 29, 30 kwietnia i 2 maja 2019 roku dniami wolnymi  od zajęć dydaktyczno- wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 23 sierpnia 2017r. poz. 1603).   W związku z trwającym strajkiem, na dzień  dzisiejszy, nie jestem w stanie  zorganizować zajęć wychowawczo – opiekuńczych  i  tym samym zapewnić uczniom opiekę  (z wyjątkiem dzieci z Oddziału Przedszkolnego). (więcej…)

Komunikat – 12.04.2019

11 Kwiecień 2019

Szanowni Państwo,

w  związku  z brakiem nowych informacji dotyczących zawieszenia strajku, funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Józefa w Kaszowie w dniu jutrzejszym tj. 12 kwietnia 2019 roku odbywać się będzie na takich samych zasadach  jak dzisiaj. (więcej…)

Wyniki rekrutacji do OP

10 Kwiecień 2019

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym tj. 10 kwietnia 2019 r. została wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Świętego Józefa w Kaszowie. Rodzice zobowiązani są w terminie do 17 kwietnia 2019 r. złożyć w sekretariacie szkoły stosowne oświadczenie.  Brak oświadczenia świadczy o wyborze innej placówki i jest równoznaczny z rezygnacją z naszego Oddziału Przedszkolnego. Pomimo strajku nauczycieli sekretariat jest czynny  w godzinach  od 7:00 do 15:00.