REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

I. Prawa i warunki korzystania 

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, a także rodzice.
 2. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do wyznaczonego dnia w czerwcu, każdego roku szkolnego.
 3. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki i zapoznać się z godzinami pracy biblioteki.
 4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 5. W bibliotece należy zachowywać się cicho.
 6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie zbiorów biblioteki.
 7. W czerwcu, w wyznaczonym terminie przez bibliotekarza wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są rozliczyć się z biblioteką.
 8. W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu przed ustalonym terminem.

 II. Wypożyczanie książek

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Nie można książek wypożyczonych przekazywać osobą postronnym.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni.
 4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu.
 5. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie mu książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 6. O ile czytelnik nie zgłosił się po zarezerwowaną książkę w oznaczonym terminie, bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.
 7. Uczeń, w którego domu panuje choroba zakaźna, nie może korzystać z biblioteki.

 III. Poszanowanie książek

 1. Książkę należy szanować.
 2. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
 3. Wypożyczonych książek i czasopism nie wolno niszczyć (nie wolno wyrywać kartek, zaginać, kreślić, plamić, robić notatek itp.) a zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 4. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie nie jest możliwe, powinien przekazać inną książkę wskazaną przez bibliotekarz.

Zalety książki

1.

Książka pomaga nam rozwijać

język i słownictwo.

Uczy nas wyrażać myśli

i rozumieć innych.

2.

Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam

    pojęć  myślowych  i  nowych idei,

      rozszerza naszą świadomość

   i  nasz  świat.

3.

         Książka pobudza fantazję,

uczy budować obrazy

w wyobraźni.

4.

Książka dostarcza nam wiedzy

o innych krajach i kulturach,

      o przyrodzie, technice,

  historii, o tym wszystkim,

  o czym chcielibyśmy

dowiedzieć się  czegoś więcej.

5.

  Książka rozwija nasze uczucia

 i zdolność do empatii. Wyrabia

 w nas umiejętność wczucia się

 w czyjąś sytuację.

6.

Książka dodaje sił i zapału.

Dostarcza nam rozrywki

i emocji. Może rozśmieszyć

lub zasmucić. Może pocieszyć

i wskazać nowe możliwości.

7.

         Książka może stawiać pytania,

      które  angażują  i  pobudzają

             do dalszych przemyśleń.

8.

Książka uczy nas etyki. Skłania

do namysłu nad tym, co

słuszne, a co nie,

co dobre, a co złe.

9.

Książka może wytłumaczyć rzeczywistość

i  pomóc   w   zrozumieniu   zależności.

10.

Książka może udowodnić,

że często pytanie ma

więcej, niż jedną odpowiedź,

że na problem da się

spojrzeć z  różnych  stron.

11.

      Książka pomaga nam zrozumieć

siebie. Odkrycie, że są inni,

którzy  myślą  jak  my,  że

mamy  prawo  do  swoich

odczuć  i  reakcji, umacnia

nasze  poczucie  własnej wartości.

12.

Książka pomaga nam zrozumieć innych.

Lektura   książek   pisarzy

z innej epoki, innego

świata, i odkrywanie, że

ich  myśli  i  odczucia  nie

różnią  się  od  naszych,

buduje  tolerancję  dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom.

13.

Książka jest naszym towarzyszem

w samotności. Łatwo wziąć ją ze

sobą i czytać gdziekolwiek.

Z biblioteki można ją wypożyczyć

za darmo i nie trzeba podłączać jej do prądu.

14.

Książka jest częścią naszego

dziedzictwa kulturowego.

Dzięki niej mamy wspólne

doświadczenia i punkty odniesienia.

15.

Dobra książka, którą można

czytać na głos, przynosi

radość dzieciom i dorosłym.

Buduje pomost między

pokoleniami.

16.

Książka to pierwsze

spotkanie z literaturą

-  nieograniczonym światem,

z którego czerpiemy przez całe życie.

To  bardzo  ważne  spotkanie,  gdyż  jeśli  nie

zostanie zmarnowane,  pokaże,  ile może  dać

dobra  literatura.

17.

Literatura wzbogaca   kulturę kraju.

Daje pracę wielu ludziom:

pisarzom, ilustratorom,

wydawcom, redaktorom,

drukarzom, recenzentom,

księgarzom, bibliotekarzom…

Literaturę można również

eksportować przynosząc

krajowi dochód i uznanie za granicą.