Matematyka w przedszkolu

Najważniejsze w edukacji matematycznej jest osobiste doświadczenie dziecka.

CEL: rozwijanie u dzieci gotowości i zdolności twórczego myślenia oraz umiejętność korzystania z nich w codziennych  sytuacjach.

– orientacja na kartce,

– przeliczanie obiektów,

– rozumienie na czym polega dodawanie i odejmowanie,

– myślenie przyczynowo skutkowe.