PEDAGOG: mgr Wiesława Strumińska

zaprasza do sali nr 13

Poniedziałek- 9.50-13.30

Wtorek -9.50-10.35

Środa- 10.45-13.30

Czwartek -8.55-11.30

 Zaprasza również  na dyżur dla rodziców
 w dzień zebrań z rodzicami od
17.30-19.00

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE

Kodeks moralny ucznia kaszowskiej Jedynki

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 pedagog2

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest: udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

 

pedagog1Rodzice uczniów mogą oczekiwać:

 

– pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:

  • trudności w nauce bądź niepowodzeniach szkolnych dziecka,
  • problemy z zachowaniem dziecka,
  • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno-zawodowej dla swojego dziecka.

 

 

 

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 

  • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów,
  • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka,
  • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów ( np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym),
  • wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.

 


 

 

20 XI obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Prawa Dzieci.

 

Jeśli nie znasz swoich praw – to najwyższa pora je poznać!!!

 

Wejdź na stronę www.brpd.gov.pl i czytaj !!!