ZEBRANIA Z RODZICAMI  

 •  18 września 2017 r. – klasy I – VII – godz. 17.00
 • 30 października 2017 r. – klasy I – VII – godz. 17.00             nr sal
 • 11 grudnia 2017 r. – klasy I – VII – godz. 17.00                      nr sal
 • 5 luty 2018 r.  –  klasy I – VII – godz. 17.00                            nr sal
 • 16 kwietnia 2018 r. – klasy I – VII – godz. 17.00                    nr sal
 • 14 maja 2018 r.  – klasy I – VI – godz. 17.00                          nr sal

 ZEBRANIA Z RODZICAMI  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH A, B

 • 23 października 2017 r – godz. 17.00
 • Dyżur 11 grudnia 2017 – godz. 13.00 – 14.00
 • 16 stycznia 2018 r. – godz. 17.00
 • Dyżur 12 marca 2018 r. – 13.00 – 14.00
 • 24 kwietnia 2018 r. – 17.00

 

INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

DOBRY START:

Prośba Rady Rodziców

 

DO POCZYTANIA:

 

 POLECAMY:

 

 

INFORMACJE SZKOLNE: