ZEBRANIA Z RODZICAMI  

TERMIN GODZINA KLASA NR SALI
18 września 2018 r. (wtorek) 17.00 0 – III  nr
17.30 IV – VIII
30 października 2018 r. (wtorek) 17.00 0 – III  nr
17.30 IV – VIII
04 grudnia 2018 r. (wtorek) 17.00 0 – III
17.45 IV – VIII
11 stycznia 2019 r. (wtorek) 17.00 0 – III
17.45 IV – VIII
5 marca 2019 r. (wtorek) 17.00 0 – III
17.45 IV – VIII
14 maja 2019 r.  (wtorek) 17.00 0 – III
17.45 IV – VIII

 

INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

DOBRY START:

Prośba Rady Rodziców

 LIST MEN dotyczący szczepień ochronnych

DO POCZYTANIA:

 

 POLECAMY:

 

 

INFORMACJE SZKOLNE: