Świadczenia socjalne

  1. Wyprawka szkolna
  2. Stypendium socjalne
  3. Bezpłatny obiad (dochód 684 zł netto na osobę w rodzinie. Zainteresowani rodzice mogą zgłaszać się do GOPS-u w Liszkach (tel. 12 280 05 95).