Dokumenty do pobrania

 

Statut szkoły

Misja, Wizja szkoły

Koncepcja pracy szkoły – mapa myśli

Sylwetka absolwenta naszej szkoły

Program profilaktyczno – wychowawczy

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

ZARZĄDZENIE NR 2/2018/2019 Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Józefa w Kaszowie z dnia 04 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia w szkole dziennika elektronicznego

Wykaz podręczników

Wzory: usprawiedliwienia i zwolnienia ucznia z zajęć

Wychowanie do życia w rodzinie- kilka informacji

 Pomysły na kreatywną i efektywną naukę – wydruki do nauki

 

Wyprawka

do zerówki

 Pobierz

Wyprawka

do klasy 1

Pobierz

Rekrutacja

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Oświadczenie o rodzeństwie

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania

Potwierdzenie woli przyjęcia

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole

Wymagane dokumenty

Zasady rekrutacji do klasy I

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Zasady rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie Wójta Gminy Liszki w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Zgłoszenie dziecka do klasy I

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego 

 Klauzula Informacyjna – rekrutacja

Harmonogram czynności rekrutacyjnych do klasy I na rok szk. 2019/2010