FRAGMENTY Z KRONIK SZKOLNYCH

 

Rok szkolny 1926/27

„ W tym roku nastąpiło otwarcie biblioteki szkolnej, bo gmina już zakupiła dla szkoły 2 szafy”.

Rok szkolny 1927/28

„Tutejsza szkoła wzięła czynny udział w Święcie Pieśni urządzonym w Mnikowie w dniu 20 czerwca 1928 r. Wspólny śpiew unisono dzieci wszystkich szkół, potem zabawy z nagrodami. Wieczorem puszczanie w skałach kolorowych balonów.”

Rok szkolny 1932/33

„ W dniu 7 września 1932 roku przejeżdżał przez Kaszów Nuncjusz Apostolski Arcybiskup Franciszek Marmaggi. Widząc bawiącą się dziatwę szkolną na przerwie, kazał zatrzymać auto, wstąpił do szkoły i udzielił Gronu Nauczycielskiemu i dziatwie szkolnej apostolskiego błogosławieństwa”.

Rok szkolny 1939/40

„ W dniu 1 września wybuchła wojna. O 5-tej rano nadleciały nad Kaszów samoloty niemieckie i zrzuciły pierwsze bomby. Grono Nauczycielskie otrzymało nakaz ewakuacji. Ludność Kaszowska już w nocy zaczęła opuszczać domostwa wędrując z całym dobytkiem za Kaszów na wschód”.

Rok szkolny 1944/45

„ W dniu 16 i 17 stycznia odbywały się loty samolotów i bombardowania tak silne, że przerwano naukę, bo dzieci były bardzo wystraszone i groziło im niebezpieczeństwo”.

Rok szkolny 1947/48

„ Od 5 kwietnia zakładano instalację elektryczną w tutejszej szkole, a już 13 kwietnia został pierwszy raz wyświetlony film naukowy dla dzieci”.

Rok szkolny 1949/50

„ Dzięki staraniom wizytatora szkoła tutejsza została zradiofonizowana. Dostała w darze aparat „Aga” wraz  z głośnikami do wszystkich klas”.

Rok szkolny 1951/52

„ Od 1 listopada została założona w tutejszej szkole organizacja Harcerstwa Polskiego, prowadzona przez koleżankę M. Witeszczak”.

Rok szkolny 1953/54

„W tym roku została zelektryfikowana cała wieś, nawet w najmniejszych domach wprowadzono światło elektryczne”.

Rok szkolny 1956/57

„W kwietniu ogrodzono szkołę dookoła siatką na podmurówce. 23 kwietnia założono aparat telefoniczny, który jest czynny od godz. 8-15 tej, tak długo jak urzęduje poczta w Liszkach”.

Rok szkolny 1957/58

„W okresie zimowym urządzano wycieczkę sankami, to jest kulig, do Jeziorzan. W maju autobusem PKS-em wraz ze szkołą lisiecką do Zakopanego, do Morskiego Oka i na Gubałówkę”.

Rok szkolny 1962/63

„Osiągnięciem ostatnich lat jest: szosa asfaltowa obok szkoły, większa ilość autobusów, nowe domy obszerniejsze, urządzenia mieszkań kulturalne, nowoczesne meble, radia i telewizory”.

Rok szkolny 1966/67

„17 wrzesień. W tym dniu młodzież szkoły wraz z Gronem Nauczycielskim z kwiatami w rękach, w strojach regionalnych oraz młodzież z ZHP i Zuchowa witała przejeżdżającego tutejszą trasą do Oświęcimia szachinszacha Iranu Mohammeda Rezę Pahlawi.”

Rok szkolny 1973/74

„ Dzień 30 kwietnia był dniem ogromnej radości i szczęścia nie tylko dla młodzieży szkolnej, ale i dla całego społeczeństwa Kaszowa i pobliskich okolic. W tym dniu w samym sercu Kaszowa, na zajeździe zrobionym obok szkoły podstawowej – czynem społecznym wartości 70 tysięcy złotych – ukazał się pierwszy raz Czerwony Autobus MPK nr 249. Zostało on powitany przez całe społeczeństwo Kaszowa ze łzami w oczach, orkiestrą wiejską, wieńcami i kwiatami. O godz. 16.00 na Łysej Górze przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały piękny dębowy wieniec, którym został autobus przystrojony”.