GRONO PEDAGOGICZNE

W szkole pracuje 17 nauczycieli, którzy uczą 149 uczniów w tym 35 dzieci 4-5 letnich w 2 oddziałach przedszkolnych. Od 3 grudnia 2007 r. dyrektorem szkoły jest Barbara Szewczyk.

    NAUCZYCIEL    

NAUCZANY PRZEDMIOT

E-MAIL

Barbara Szewczyk

dyrektor szkoły;
edukacja wczesnoszkolna;

oligofrenopedagogika

bszewczyk@sp1kaszow.pl

ks. Jacek Kasperczyk

religia

Lucyna Zabagło

religia

Renata Mądry

edukacja wczesnoszkolna

rmadry@sp1kaszow.pl

Magdalena Piotrowska

oddział przedszkolny pięciolatków, terapia pedagogiczna

mpiotrowska@sp1kaszow.pl

Renata Such

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe

rsuch@sp1kaszow.pl

Bogumiła Bąk

edukacja wczesnoszkolna, logopedia

bbak@sp1kaszow.pl

Urszula Skołyszewska

język polski

uskolyszewska@sp1kaszow.pl

Marian Bator

język angielski, wychowanie fizyczne

mbator@sp1kaszow.pl

Ewa Kołodziej

matematyka, zajęcia komputerowe

ekolodziej@sp1kaszow.pl

Teresa Ciągło

historia, plastyka, muzyka, bibliotekarz

tciaglo@sp1kaszow.pl

Jolanta Piwowarczyk

przyroda, zajęcia techniczne,
wychowanie do życia w rodzinie, świetlica szkolna

jpiwowarczyk@sp1kaszow.pl

Damian Sternal

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

dsternal@sp1kaszow.pl

Katarzyna Kowalik

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna – zajęcia kompensacyjno – korekcyjne

kkowalik@sp1kaszow.pl

Monika Kowalik

świetlica szkolna

Agnieszka Baran

oddział przedszkolny czterolatków

Katarzyna Banaś

pedagog