GRONO PEDAGOGICZNE

W szkole pracuje 24 nauczycieli, którzy uczą 160 uczniów (21 dzieci w oddziałach przedszkolnych , 14 w kl. I, 16 w kl. II, 5 w kl. IIIa, 15 w kl. IVa, 16 w kl. IVb, 16 w kl. V, 20 w kl. VI, 21 w kl. VII i 16 w kl. VIII). Od 1 września 2017 r. dyrektorem szkoły jest Pani Jolanta Karcz.

    NAUCZYCIEL    

NAUCZANY PRZEDMIOT

E-MAIL

Jolanta Karcz

dyrektor szkoły;
język polski

 karcz.jolanta.jk@gmail.com

ks. Jacek Kasperczyk

religia

 

Lucyna Zabagło

religia

 

Renata Mądry

edukacja wczesnoszkolna

rmadry@sp1kaszow.pl

Magdalena Piotrowska

oddział przedszkolny pięciolatków, terapia pedagogiczna, logopeda

mpiotrowska@sp1kaszow.pl

Renata Such

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe

rsuch@sp1kaszow.pl

Gabriela Florek

język polski

Gabriela Klimek

język polski

Marian Bator

język angielski, wychowanie fizyczne

mbator@sp1kaszow.pl

Ewa Kołodziej

matematyka

kolodziej_ewa@onet.pl

Teresa Ciągło

historia, plastyka, bibliotekarz

 teciaglo@onet.pl

Jolanta Piwowarczyk

biologia, przyroda, technika, zajęcia techniczne,
wychowanie do życia w rodzinie

jpiwowarczyk@sp1kaszow.pl

Damian Sternal

wychowanie fizyczne

dsternal@sp1kaszow.pl

Agnieszka Baran

oddział przedszkolny czterolatków

 

Piotr Krawczyk

muzyka

 

Agnieszka Cyganik

geografia

 

Anna Krzystek –  Nowak

pedagog

Elżbieta Majcherkiewicz

fizyka, chemia, matematyka

 

Katarzyna Jałowiecka – Misiaczek

świetlica szkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Bożena Ludera

język angielski

Olimpia Siemek

informatyka, zajęcia komputerowe

 

Marta Haczyk

język niemiecki, świetlica szkolna

 

Grzegorz Bodzenta

Wychowanie fizyczne, rewalidacja