ŚWIĘTY JÓZEF – PATRON SZKOŁY

 

Dnia 11 maja 2005 r. nasza szkoła otrzymała imię św. Józefa.

Dlaczego właśnie ten patron? Otóż, żyją jeszcze w Kaszowie osoby, które pamiętają,
iż właśnie takie imię nosiła Szkoła Podstawowa w Kaszowie.
Wiele z nich ma świadectwa, na których widnieje ten patron.

Św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Marii Panny pochodził z rodu króla Dawida.
Mimo wysokiego pochodzenia nie posiadał żadnego majątku.
Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla.
Zaręczony z Maryją, stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia.
Postanowił wówczas dyskretnie się usunąć.
Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę,
wziął Maryję do siebie, do domu w Nazarecie (Mt 1 – 2; 13, 55; Łk 1- 2).
Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał się z Nią do Betlejem,
gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia i przedstawieniu Go w świątyni,
w obliczu prześladowania ucieka z Matką i Dzieckiem do Egiptu.

Po śmierci Heroda wraca do Nazaretu.

Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego
podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy.
Uważa się, że zmarł wcześnie, jeszcze przed rozpoczęciem
nauczania publicznego przez Pana Jezusa.
Apokryfy i pisma Ojców Kościoła wysławiają jego cnoty i niewysławione powołanie –
oblubieniec Maryi, żywiciel i wychowawca Jezusa.
Jest patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów,
krajów, m. in. Austrii, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady, Portugalii, Peru,
wielu diecezji i miast oraz patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich,
ojców, sierot, a także cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników,
wszystkich pracujących i uciekinierów.
Wzywany jest także jako patron dobrej śmierci.

W ikonografii św. Józef przedstawiany jest
z Dzieciątkiem Jezus na ręku, z lilią w dłoni.
Jego atrybutami są m. in. narzędzia ciesielskie:
piła, siekiera, warsztat stolarski, bukłak na wodę,
kij wędrowca, kwitnąca różdżka (Jessego),
miska z kaszą, lampa, winorośl.

Wspomnienie liturgiczne św. Józefa obchodzimy 19 marca.

Jest patronem m. in.:

  • powszechnego,
  • sprawiedliwości społecznej,
  • dobrej śmierci,
  • kościoła pracujących,
  • życia wewnętrznego (kontemplował codziennie tajemnice Syna Bożego),
  • dzieci i młodzieży (opiekował się Jezusem jako przybranym synem),
  • mężów i ojców (jest ideałem męża i ojca),
  • rodzin,
  • państw.

Świętemu Patronowi jest poświęcona tablica pamiątkowa,
którą uroczyście odsłoniliśmy 11 maja 2005 r.
Od tego dnia pełna nazwa naszej szkoły brzmi:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Józefa w Kaszowie.