KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

01.09.2016 r. - Rozpoczęcie  zajęć dydaktyczno –  wychowawczych

23.12.2016 r. – 31.12.2016 r. – Zimowa przerwa świąteczna

31.01.2017 – 12.02.2017 r. - Ferie zimowe

13.04.2017 r.  – 18.04.2017 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

23.06.2017 r. – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

24.06.2017 r.  – 31.08.2017 r. –  Ferie letnie

 

DODATKOWE DNI WOLNE  USTALONE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY:

31  października 2016 r. poniedziałek

2 maja 2017 r. wtorek

15 czerwca 2017 r. piątek

W dniach tych szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI  

  •  30 sierpnia 2016 r. (wtorek) – oddziały przedszkolne godz. 16.00
  • 12 września 2016 r. (poniedziałek) – klasy I – VI – godz. 16.00, 16.45, 17.00
  • 7 listopada 2016 r. (poniedziałek) – oddziały przedszkolne oraz klasy I – VI – godz. 15,15, 16.00, 16.45 oraz 17.00
  • 26 stycznia 2017 r. (czwartek) –  oddziały przedszkolne oraz klasy I – VI – godz. 15.15 i 16.00
  • 3 kwietnia 2017 r. -(poniedziałek) –  klasy I – VI – godz. 16.00
  • 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) –  oddziały przedszkolne godz. 15.15
  • 29 maja 2017 r. (poniedziałek) – klasy I – VI -godz. 16.00
  • 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) – oddziały przedszkolne godz. 16.00

 

UROCZYSTOŚCI I APELE SZKOLNE:

Nazwa uroczystości lub apelu

Termin

Realizujący

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. 

Rocznica wybuchu II wojny światowej (wycieczka pod pomnik poległych).

01. 09. 2016

Dyrektor

Wychowawcy

Urszula Skołyszewska

Dzień Chłopaka – spotkanie integracyjne w klasach 30. 09. 2016 Wychowawcy

Święto Komisji Edukacji Narodowej

Ślubowanie klasy I

Pasowanie na Przedszkolaka

14. 10. 2016

Bogumiła Bąk

Urszula Skołyszewska

Magdalena Piotrowska

Agnieszka Baran

Święto Niepodległości – śpiew pieśni patriotycznych 10. 11. 2016

Ewa Kołodziej

Teresa Ciągło

Dyskoteka – Katarzynki i Andrzejki 24. 11. 2016 Wychowawcy
Mikołajki w klasach, wycieczki i spotkanie z Mikołajem 6. 12. 2016 Wychowawcy
Wigilia szkolna i klasowa 22. 12. 2016

Renata Such

Katarzyna Kowalik

Wychowawcy

Wspólne kolędowanie

Dzień Babci i Dziadka

Styczeń/luty 2017

Dyrektor

Nauczyciele

Bale karnawałowe styczeń 2017 Wychowawcy
Walentynki – ostatki 14. 02. 2017 SU
Dzień Dziewczynek – spotkanie integracyjne w klasach 8. 03. 2017 Wychowawcy
Święto Patrona Szkoły Świętego Józefa 17. 03. 2017

Ks. Jacek Kasperczyk

Bogumiła Bąk

Jolanta Piwowarczyk 

Lucyna Zabagło

Marian Bator

Powitanie Wiosny – spotkanie integracyjne 21. 03. 2016 SU
Apel świąteczny z okazji Świąt Wielkanocnych 23. 03. 2017

Magdalena Piotrowska

Agnieszka Baran

Apel Dzień Ziemi 21.04.2017 Jolanta Piwowarczyk
Święto Książki 23,04,2017 Teresa Ciągło
Apel z okazji Świąt Majowych 28. 04. 2017
Dzień Europy 9. 05. 2017 Marian Bator
Dzień Dziecka i Dzień Sportu 01. 06. 2017

Dyrektor

Wychowawcy

Damian Sternal

Marian Bator

Festyn Rodzinny „Mama, Tata i Ja” Czerwiec 2017

Dyrektor

Nauczyciele

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 23. 06. 2017

Dyrektor

Nauczyciele

 

KONKURSY SZKOLNE I POZASZKOLNE

 

Nazwa  Konkursu Klasa Termin Prowadzący
  Małopolski Konkurs Humanistyczny V- VI

Październik

2015

U. Skołyszewska
  Małopolski Konkurs Przyrodniczy V – VI

Październik

2015

J. Piwowarczyk
  Konkurs „ Mistrz łamigłówek matematycznych IV – VI

Październik

2015

E. Kołodziej
  Konkurs Recytatorsko – Plastyczny O-VI Listopad 2015 A. Baran

K. Kowalik

M. Kowalik

  Konkurs  „Najpiękniejszy zeszyt ucznia” I – VI Styczeń – czerwiec

2016

U. Skołyszewska

wychowawcy

  Klasowy   Konkurs Czytelniczy I – VI Styczeń – czerwiec

2016

T. Ciągło; wychowawcy
  Konkurs Kolęd i Pastorałek OP – VI Styczeń 2016 Dyrektor,

R. Mądry,

T. Ciągło

  Konkurs Mitologiczny V-VI Luty 2016

M. Bator,

U. Skołyszewska

   Szkolna Corrida Ortograficzna II – VI Marzec 2016 U. Skołyszewska,

B. Bąk,

K. Kowalik

  Konkurs Wiedzy o Świętym Patronie I – IV Marzec 2016

ks. J. Kasperczyk

L. Zabagło

  Konkurs Plastyczno – Wiosenny OP-VI Marzec 2016 T. Ciągło
  Konkurs Kaligraficzny I – III Kwiecień 2016 R. Such

R. Mądry

  Konkurs Języka Angielskiego III- VI Kwiecień 2016 M.  Bator
  „Mini Play Back Show” OP-VI Maj 2016 M. Piotrowska

A. Baran